लोकप्रिय गायिका मेचु धिमाल गाउँघरमा घाँसपात गरेर रमाउँदै