“फोटो फिरिममा”को मेल भर्जनमा शिशिर भण्डारीको कारुनिक अभिनय (भिडियो)