यस्तो रह्यो केकी अधिकारीको नेपालगन्ज यात्रा (फोटो कथा)