छोटो समयमै रुचाइयो प्रेम सापकोटा सोनुको रत्यौली गीत ‘बरमाला’