लोक नृत्य संरक्षणमा खजुराका कलाकारहरु सकृय, गरियो लोक नृत्य कार्याशाला समापन