गौरव र मेनुका ‘गाउँघरै रमाइलो’ मा एकसाथ देखिए (भिडियो)